Kontakt

Kontaktné údaje:

Objednávky a otázky

E-mail
office@aqua-angels.sk
Telefón
+421 903 78 08 78
Telefón
+421 903 78 08 77

Eventy a spolupráce

Zuzana Mokráňová

E-mail
zuzana@ladovcovavoda.sk
Pondelok-Piatok
Od 8:00 do 16:00

Svoje otázky alebo objednávky nám môžete napísať aj priamo tu:

Podmienky pre obejdnávky:

  • v pracovnej dobe, v pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 h.  
  • objednávka, ktorá bude zaslaná po pracovnej dobe bude prijatá až nasledujúci deň.

Pri objednaní produktov je potrebné uviesť tieto údaje:

  • meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti ak ste alebo budete u nás registrovaní
  • názov a množstvo produktov, ktoré si želáte objednať
  • adresu dodania a fakturačnú adresu , ak sa nezhoduje s adresou  doručenia
  • telefonický kontakt ( potrebný pre vodiča pri doručení produktov)
  • ak nebude objednávka obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti, bude považovaná za neúplnú.

ÚDAJE SPOLOČNOSTI

WO – MAN – LR s.r.o.
Sídlo : Staré Grunty 162
841 04 Bratislava

Výhradný dovozca pitného režimu
AQUA ANGELS pre Slovenskú republiku

IČO : 365 79 726
DIČ : 202 182 29 02
IČ DPH : SK 202 182 2902

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70576/B

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa:
IBAN: SK73 0900 0000 0051 5669 0573

Tatra Banka
IBAN: SK 62 1100 0000 0026 2314 4683